Belge Zorunluluğu ve Teşvikler

  • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülmektedir. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 950 TL idari para cezası verilmektedir. Bu bedel her yıl yeniden değerleme oranınca güncellenmektedir.

  • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin; 31.12.2021 tarihine kadar sınav ücreti ile belge masrafının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Teşvikle İlgili Kısıtlar

  • Teşvikten sadece sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazananlar yararlanabilir. Başarısız olan kişilerin 2 defa daha ücretsiz sınavlara girme hakkı bulunmaktadır. Kişiler teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilir. Sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler bazında belirlenmektedir.

Çalışanların Teşvikten Yararlanması

  • Sınav başvurusu esnasında aday teşvikten yararlanma talebini ve kendisine ait IBAN numarasını ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna iletir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda o ay içerisinde belge verdiği kişiler için toplu teşvik talebini Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Talepte ve kişi bilgilerinde hata olmaması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında geri ödeme tutarı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  tarafından teşvikten yararlanmış kişinin hesabına aktarılır.

Kişi veya Kuruluşların Teşvikten Yararlanması – Tek Nokta Başvurusu

  • 3. kişi veya Kuruluş 10 veya üzeri sayıda çalışan için Tek Nokta Başvuru Formunu doldurarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yapar. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucunda belgelendirme kararı aldıktan sonra teşvikten yararlanma hakkı kazanmış kişilerin sınav ücretlerini ilgili 3. kişi veya Kuruluşun hesabına aktarır.

  • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları her ayın sonunda geri ödemenin ilgili 3. kişi veya Kuruluşa yapılmış olduğunu gösterir dekont ve onaylı hesap ekstresi ile tek nokta başvurularını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ’na bildirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) başvuruyu uygun bulması hâlinde takip eden ayın 21’i ile 30’u arasında teşvikten karşılanan sınav ücretlerini ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına aktarır.

  • 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 10. madde kapsamında belirtilen şartları taşıyan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Söz konusu teşvikten faydalanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Geri Ödeme

      Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun faydalanıcısı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Bakanlığının Sözleşme Makamı olduğu Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe Programı "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)" Projesinin hibe bileşenlerinden biridir.

      Hibe Programı 20.07.2015 tarihinde MYK ve Sözleşme Makamı arasında sözleşme imzalanmasının ardından başlatılmış, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak MYK belgesi almaya hak kazanan bireylerin sınav ücretleri karşılanmış ve 30.06.2017 tarihinde sona ermiştir.

      Hibe Programı 2018 yılında devreye girecektir.​

 

      Programdan Kimler Yararlanabilir?

 

      Mesleğine ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini kanıtlamak isteyen ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavlara girerek başarılı olan tüm bireyler hibe programından yararlanabilir.

 

      İşverenler İçin SGK Prim Desteği

 

      Yeni işe alınan ve MYK - Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler için,

​1.   18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,

​      a)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,

      b)  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

2.   29 yaşından büyük erkekler,

      a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 24 (yirmi dört) ay süreyle,

      b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 30 (otuz) ay süreyle,

3.   18 yaşından büyük kadınlar,

      a) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında değil ise 48 (kırk sekiz) ay süreyle,

      b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 54 (elli dört) ay süreyle,

 

      Fiilen çalışmakta iken MYK - Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişiler için,

​1.   18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 (on iki) ay süreyle,

2.   18 yaşından büyük kadınlar 12 (on iki) ay süreyle, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşssizlik Sigortası            Fonundan karşılanmaktadır.