Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili her türlü şikâyet, itiraz şahsen veya yazılı (info, posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak  Şikâyet Bildirim ve Değerlendirme Formu ve  İtiraz Bildirim ve Değerlendirme Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben 30 (otuz) gün içinde yapılmalıdır.

  Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 30 (otuz) gündür. Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir.

 İtirazlar,başvurunun Bursames Mesleki Yeterlilik Belgelendirme'nin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde çözüme kavuşturulur ve itiraz sahibi bilgilendirilir.