Sınav Ve Belge Başvurusu

   Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmalara verilen kullanıcı adı ve şifre ile başvuru yapılır. Sisteme tanıtılan her aday bireysel başvuru olarak değerlendirilir. Başvuru evraklarının adayların kendi ıslak imzası ile imzalanması gerekir.

   Tek nokta başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarından ibarettir. Bu nitelikleri taşımayan ve fatura kesme yetkisi bulunmayan gerçek kişiler ile talep toplama merkezlerinin, yatırımcıların, girişimcilerin, aracıların ve sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgisi olmayan kişilerin peşin ya da teminat gösterilmesi suretiyle başvurularının alınması kesinlikle yasaktır.