Sınav Kuralları

1 - Adaylar sınav başlama saatinden 15 dakika öne sınav alanında bulunmalıdır.

2 - Adaylar kameraya yüzü dönük şekilde kendilerini tanıtmalı bu esnada Sınav Giriş Belgesi Formu ve Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaportu yanlarında bulundurmalıdırlar.

 

3 - Adaylar sınav gözetmeni tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.

 

- Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan BAŞARISIZ sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

 

5 - Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan BAŞARISIZ olmuş sayılır.

 

6 - Adaylar çalışmalarını bireysel olarak yapacaklardır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Adaylar sınav başladığı andan itibaren kopya çekmemeli ve buna benzer şüpheli hareketlerde bulunmamalıdırlar. 

 

7 - Sınav esnasında cep telefonu vb. cihazlar ile delici, kesici alet ve ekipmanların kullanımı yasaktır.

 

8 - Aday Sınav Yoklama Formunu imzalamalıdırlar.

 

9 - Müsvedde kağıt, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük ve sözlük işlevi olan aygıt kullanımı yasaktır. Ancak Yabancı adayların katıldığı sınavlarda genel bir sözlük kullanılmasına izin verilir.

 

10 - Delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların sınav alanına getirilmesi yasaktır.

 

11 - Hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçların kullanımı yasaktır.

 

12 - Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurulması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması yasaktır.

 

13 - Adayların sınav gözetmeni ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, adaylar sınava atanmış sınav gözetmenini reddederek yedek sınav gözetmeninin eşliğinde sınavına devam eder.

 

14 - Soru Kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının olup olmadığını kontrol ediniz, Soru Kitapçığının ön kapağında bulunan ve sizinle ilgili bölümleri eksiksiz doldurunuz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlilerine başvurunuz.

 

15 - Sınav süresince adayların, soruları olursa yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorması; sınav görevlilerinin de cevaplarını aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde vermesi gerekmektedir

 

Aşağıdaki hallerde sınav geçersiz sayılır:

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ihlal edilmesi,

Kopya çekildiğinin Sınav Değerlendiricisi tarafından tespit edilmesi,

Adayın yerine başkasının sınava girmesi,

Sınav evrakına zarar verilmesi, soru kâğıdının yırtılması ve görevlilere teslim edilmemesi hallerinde ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bu sebeplerin dışında sınav iptal edilir ise gerekçesi ile birlikte adaylara duyurulacaktır